بایگانی وبلاگ

پنج قانون حاکم بر هنر رزم (سون جو)

از کتاب هنر رزم، اثر سون جو، ترجمه نادر سعیدی، انتشارات کاروان پي‌ريزي نقشه‌ها سون جو گفت: هنر رزم براي کشور اهميت ويژه‌ دارد. مس buy viagra online ئله‌ی زندگي و مرگ است، راهي است به سوي ايمني يا نابودي.

با برچسب: , , ,
پست شده در وبلاگ
بایگانی