بایگانی وبلاگ

چرا بايد كتاب خواند؟

آرش حجازي چهار نفر بودند. اسم‌شان‌ هم‌ اين‌ بود: همه‌كس‌، يك‌كسي‌، هركسي‌، هيچ‌كس‌. كار مهمي‌ در پيش‌ داشتند و همه‌كس‌ مطمئن‌ بود كه‌ يك‌كسي‌ اين‌ كار را به‌ انجام‌ مي‌رساند. هركسي‌ مي‌توانست‌ اين‌ كار را بكند، اما هيچ‌كس‌ اين‌ كار

پست شده در مقالات, نشر و آزادی بیان

فرهنگ دولت را مي سازد يا دولت فرهنگ را؟

در سال 1925، كتاب نبرد من اثر آدولف هيتلر منتشر شد و در سال 1926، جلد دوم آن، جنبش ناسيونال سوسياليسم بيرون آمد. اين كتاب شور كاذبي در ميان مردم برانگيخت كه باعث شد در سال 1930، حزب نازي آلمان

پست شده در مقالات, نشر و آزادی بیان

عوامل مهم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تعيين قيمت كتاب

How To Get Ex Boyfriend Back د‌‌ر مقاله‌ي «عوامل مهم د‌‌ر تعيين تيراژ كتاب» د‌‌ر شماره‌ي 1 صنعت نشر (اسفند‌‌ماه 85)، به عواملي اشاره كرد‌‌يم كه ناشر بايد‌ د‌‌ر هنگام تعيين تيراژ مطلوب كتاب د‌‌ر نظر بگيرد‌. اشاره شد‌ كه

پست شده در مقالات, نشر و آزادی بیان

عوامل مهم د‌‌‌‌‌ر تعيين تيراژ كتاب، د‌‌‌‌‌ر چاپ اول و تجد‌‌‌‌يد‌‌‌‌ چاپ (آرش حجازي)

صنعت نشر، همان طور كه از نامش پيد‌‌‌‌‌‌است، د‌‌‌‌‌‌ر وهله‌ي نخست، يك صنعت است، يعني محصول يا محصولاتي را با تعد‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ معيني ‌توليد‌‌‌‌‌‌ مي‌كند‌‌‌‌‌‌، به‌فروش مي‌رساند‌‌‌‌‌‌، و از نتيجه‌ي اين اقد‌‌‌‌‌‌امات، سود‌‌‌‌‌‌ مي‌برد‌‌‌‌‌‌. بنابراين تمام اصول اقتصاد‌‌‌‌‌‌ي حاكم بر صنعت،

پست شده در مقالات, نشر و آزادی بیان

آزادي چيست؟

تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان هستند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند. اين، ماده‌ي اول اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است

پست شده در مقالات, نشر و آزادی بیان

نظر آرش حجازی درباره حذف یارانه کاغذ

متن را اینجا بخوانید zp8497586rq

پست شده در مصاحبه ها, نشر و آزادی بیان

هیات امناء نباید با بودجه ی دولتی کتابخانه های عمومی ، کار اقتصادی انجام دهد

مصاحبه آرش حجازی با خبرگزاری مهر zp8497586rq

پست شده در مصاحبه ها, نشر و آزادی بیان
بایگانی